top of page

ฉนวน Rockwool ปลอดภัยต่อชีวิต

ฉนวนที่สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 700 องศาเซลเซียส สูงสุด 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งฉนวนของ Rockwool นั้นเป็นฉนวนใยหินภูเขาไฟที่ผ่านวิธีการผลิตที่ทันสมัยจึงปลอดภัยต่อร่างกายเพราะฉนวนใยหินของทาง Rockwool มีความปลอดภัยเพราะไม่ก่อให้เกิดมะเร็งปอด


โครงสร้างของแร่ใยหินโดยทั่วไปแล้วที่ทำให้สามารถก่อให้เกิดมะเร็งนั้นจะเป็นดังภาพ มีความแหลมคมและสามารถเกาะอยู่ตามเส้นใยของปอดเราได้อย่างดี จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรงมะเร็งทางเดินหายใจได้


เส้นใยของแร่ใยหินส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีขาวเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จะแตกตัวเป็นเส้นเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 0.1 ไมครอน ซึ่งเป็นอันตรายเมื่อสูดดมและฝังตัวในปอดได้


เส้นไขฉนวน ROCKWOOL เกิดจากการผลิตด้วยเครื่องจักรภายใด้การควบคุมมาตรฐาน และเส้นไย

จะหักตัวเหมือนแห่งชอล์กเส้นผ่าสูนย์กลาง 4-5 ไมครอนไม่เป็นอันตรายเมื่อสูดคมสามารถขับออกจากร่างกายได้


Centrotec.co.th นำเข้าสินค้ากลุ่มวัสดุทนไฟเองอีกหลายรายการ เราได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการมาตลอด 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2006 ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทComments


bottom of page