top of page

บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน เรานำเข้าฉนวนกันความร้อน โดย Centrotec.co.Ltd

รับหุ้มฉนวนกันความร้อนและความเย็น เราบริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน พร้อมดูหน้างาน โดย บริษัท Centrotec.co.Ltd


บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นบริการที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นเลิศในการจัดการความร้อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดย Centrotec.co.Ltd เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านนี้มากว่า 17 ปี


Centrotec.co.Ltd เน้นให้บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการประกอบยานพาหนะ รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีการผลิตพลาสติกและยาง


การติดตั้งฉนวนกันความร้อนจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนในอุปกรณ์และเครื่องจักร ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าและทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์จากการเกิดความร้อนมากเกินไป

การนำฉนวนไปใช้งานในรูปแบบของการประหยัดพลังงาน และถนอมเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุน และ สร้างกำไรระยะยาว


Ceramic Fiber


- Ceramic Fiber คือ วัสดุฉนวนที่ผลิตจากเซรามิก ซึ่งเป็นวัสดุอนุภาคเล็ก ๆ ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการสูญเสียความร้อนได้ดี วัสดุฉนวนชนิดนี้มีความบางเบาและมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถใช้งานในอุตสาหกรรมได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง


Ceramic Fiber จะมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงสุดถึง 1800 องศาเซลเซียส และมีความละเอียดในการตัดเย็บสูง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ Ceramic Fiber ยังมีคุณสมบัติทนกรด-ด่างที่ดี และทนต่อการกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีความเป็นกรด-ด่างสูง


การใช้ Ceramic Fiber ในอุตสาหกรรมมีหลายประเภท เช่น ใช้ในการฉนวนเตาหลอมโลหะ เตาอบเซรามิก หรือเตาอบเครื่องเลเซอร์ โดย Ceramic Fiber จะถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนในเครื่อง และเพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิต


ROCKWOOL- Rockwool คือ วัสดุฉนวนที่ผลิตจากการละลายผสมของโรงงานแก้วและคาสต์เบลเยียมเข้ากันด้วยความร้อนและการสกัด ทำให้ได้วัสดุฉนวนที่มีความทนทานต่อการเปียกชื้นและสารเคมี มีความยืดหยุ่น และมีคุณสมบัติทนไฟและความร้อนสูง สามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น ในการฉนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเหล็ก แรงงาน วัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ


ประโยชน์ของ Rockwool มีหลายประการ เช่น

  1. ลดความร้อนและเสียง: Rockwool สามารถใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนและเสียงในอาคารหรือโรงงาน เช่น การฉนวนผนังห้องสังเคราะห์ หรือใช้ในการกันเสียงรบกวนในตึกพาณิชย์และอาคารที่ต้องการความเงียบสงบ

  2. ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช๊อต: Rockwool สามารถใช้เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช๊อตในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องปรับอากาศ

  3. ลดการใช้พลังงาน: Rockwool ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน โดยป้องกันการสูญเสียความร้อนและลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

  4. ป้องกันการเกิดแมลง: Rockwool สามารถป้องกันการเข้ามาของแมลงและสัตว์ป่าเข้าไปในอาคารหรือโรงงาน

  5. คุณสมบัติทนไฟและความร้อน: Rockwool เป็นวัสดุฉนวนที่มีคุณสมบัติทนไฟและความร้อนสูง สามารถใช้เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้และเพลิงไหม้ในอาคารหรือโรงงาน

  6. ความปลอดภัยสำหรับสิ่งแวดล้อม: Rockwool เป็นวัสดุฉนวนที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

  7. Rockwool เป็นวัสดุฉนวนที่มีความทนทานสูงต่อการเปียกชื้นและสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้งานในสภาวะที่อาจมีความชื้นสูงหรือได้รับสารเคมีจากสิ่งแวดล้อม ด้วยความทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ จึงทำให้ Rockwool เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานและสถานที่ที่ต้องการความทนทานสูง โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง

การทดสอบความทนทานของ Rockwool พบว่าสามารถทนทานต่อการเปียกชื้นได้โดยไม่เสียความสมบูรณ์ของวัสดุ นอกจากนี้ Rockwool ยังสามารถทนทานต่อสารเคมีได้มากกว่าวัสดุฉนวนอื่นๆ เช่น กระดาษฉนวน และฟองน้ำยาง ซึ่งทำให้ Rockwool เป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานสูงต่อสารเคมี และการเปียกชื้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆ


เรามีบริการติดตั้งฉนวน เพื่อปกป้อง โรบอทและเครื่องจักรของท่านเพื่อยืดอายุการใช้งาน ( Robot Cover หรือ Robot Protection Cover)

- Robot Cover ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้หุ่นยนต์สำหรับการติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนเครื่องจักรต่าง ๆ โดยใช้วัสดุฉนวนที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องจักร


การใช้ Robot Cover ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งฉนวน โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนเข้าไปยังพื้นที่ของเครื่องจักรเพื่อติดตั้งฉนวน นอกจากนี้ Robot Cover ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บของมนุษย์ที่อาจเกิดจากการติดตั้งฉนวนแบบดั้งเดิม


เทคโนโลยี Robot Cover ฉนวนกันความร้อนเครื่องจักรได้รับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมเพราะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

Comments


bottom of page