top of page

ใยหินภูเขาไฟ ROCKWOOL มีความแข็งแกร่ง(ทนไฟมากกว่า 1,000 °C)

ทุกท่านอาจจะได้เห็นปล่องภูเขาไฟผ่านโลกออนไลน์หรือทีวีมาแล้วบ้าง และคงจะทราบดีว่าการหลอมละลายของหินนั้นมีอุณหภูมิที่สูงมาก ดังเช่นฉนวน ROCKWOOL สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงกว่า 1,000 ° C เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ และมีจุดหลอมละลายมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL สามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเปลวไฟ หรือการลามไฟ และเพิ่มระยะเวลาในการหนีให้กับคุณและครอบครัว


ข้อดีของ ROCKWOOL

หินผูเขาไฟ

  1. ฉนวนช่วยลดพลังงานลดค่าไฟฟ้า คือ สิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติทางการป้องกันความร้อนรั่วซึม ความสามารถในการรักษาระดับอุณหภูมิภายในอาคาร ความแปรปรวนของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับสภาพความร้อน, ความเย็น, การระบายอากาศ, และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคาร

  2. ความสามารถด้านเสียง การป้องกันเสียง การดูดซับเสียง หรือ การเพิ่มเสียงจากรถไฟสู่รถราง จากถนนสู่สนามบิน โครงสร้างสารณูปโภคพื้นฐานหลักที่สำคัญในชีวิตเมือง ซึ่งเป็นที่ที่สามารถเกิดเสียงรบกวนได้อย่างมาก อาจเป็นผลมาจาก การเกิดแผ่นดินไหว การจราจรที่เสียงดัง รวมถึงมลภาวะทางเสียงของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และทั้งหมดนี้คือ ผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรง

  3. ความทนทาน ROCKWOOL มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ จากทศวรรษสู่ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สามารถช่วยในเรื่องการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาอาคารตลอดช่วงชีวิตของอาคาร

  4. คุณสมบัติทางน้ำ หินภูเขาไฟ ROCKWOOL สามารถผ่านกระบรวนการผลิตทางวิสวะกรรม และ วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการกับวัสดุเพื่อที่จะดูดซับ หรือ ไม่ดูดซับน้ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณลูกค้า

  5. การนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ ROCKWOOL ถือหินภูเขาไฟที่ผ่านกระบรวนการผลิตเป็นเส้นใยเพื่อให้มีความยืดหยุ่น แม้ว่าจะผลิตจากหินที่เป็นวัสดุที่หาได้ตามทั่วไปแต่ กรรมวิธีการผลิตนั้นทำได้ยากมากๆ ทรัพยากรบนโลกของเราก็มี หิน เป็นส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแม้ว่าหินจะหาได้ทั่วไป เราก็ยังคงใช้หินมาเป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้างสิ่งต่างๆอย่างมากมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดComments


bottom of page