top of page
IMG_8829.jfif

งาน Food Grade 

ฟิลเตอร์สำหรับงาน Food Grade โดยเฉพาะสำหรับโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร ปลอดภัยและทนทานมาตรฐานสากล

Centrotec Joints (5).jfif

งานข้อต่อต่างๆ

งานสั่งทำตามแบบสำหรับท่อลมร้อน ข้อต่อ ฯลฯ ทนทานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี

ตัวอย่างผลงาน

bottom of page