top of page

Rockwool Insulation
(ฉนวนกันความร้อน หลังคา ผนัง ฝ้า 2022)

rockwool logo.png
thermal-insulation-mineral-rock-wool-installation-new-building-attic-ceiling.jpg

ROCKWOOL ความสามารถในการทนไฟ

ROCKWOOLฉนวนหินภูเขาไฟคือ ไม่ติดไฟ และ ใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณ เป็นฉนวนที่ไม่ก่อให้เกิดควันพิษที่เป็นอันตราย สามารถช่วยปกป้องโครงสร้างอาคารและช่วยชะลอการแพร่กระจายของเปลวไฟ เพื่อเพิ่มระยะเวลาที่ผู้อยู่อาศัยใช้ในการหลบหนีออกจากอาคาร การป้องกันระบบผนังกระจกภายนอกอาคารด้วยฉนวนกันความร้อนร็อควูล นอกจากจะช่วยป้องกันไฟลุกลามจากพื้นสู่พื้น ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดควันไฟอีกด้วย

Rocksafe Plus เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในการติดตั้งผนังกระจกภายนอกอาคาร สิ่งสำคัญในการใช้งานคือการปิดผนึกช่องเปิด ในบริเวณที่มองไม่เห็น เช่น ช่องว่างระหว่างผนังกระจกกับพื้น เป็นที่ที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟได้ และสามารถรักษาห้องต่างๆ ในแต่ละชั้นได้ กรณีเกิดไฟไหม้อาคาร

rockwool_safe_plus.jpg
rockwool-insulation-wall-installation.jpg

Rockwool insulation
the best material to safety
life from fire spread

Roof Insulation

FlatRoof (HardRock 30)

ความสามารถในระบบหลังคากันความร้อนแบบเรียบรุ่นไลท์ มีความสามารถในการช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการลดพลังงาน มีความสามารถในการดูดซับเสียง ความร้อนได้เป็นอย่างดี ฉนวนสำหรับงานหลังคาแบบเรียบรุ่นไลท์นี้ ประกอบด้วยแผ่นฉนวนสำหรับงานหลังคารุ่น RoofRock 30 มีค่าความต้านทานต่อแรงบีบอัด 30 กิโลปาสกาล (3 ตัน ต่อ ตารางเมตร) ทำให้ฉนวนกันความร้อนนี้มีความทนทาน พร้อมกับแผ่นฉนวนกันความร้อนรุ่น HardRock 60 ที่มีความแข็งแรงทางเชิงกลที่เหนือชั้น วางซ้อนบนชั้นบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ฉนวนหลังคาแบบเรียบชนิดเบานี้ได้รับมาตรฐานจากการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกา (FM Gloval-Factory Mutual)

 

FlatRoof Plus (HardRock 60)

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาด้วยระบบงานหลังคาของร็อควูล รุ่นเรียบพลัส (FlatRoof Plus) มีความแข็งแรงทางเชิงกลที่เหมาะสำหรับการใช้งานบนหลังคาที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยแผ่นฉนวนสำหรับงานหลังคารุ่น HardRock 60 สองแผ่น และด้วยคุณสมบัติค่าความต้านทานต่อแรงบีบอัด 60 กิโลปาสคาล (6 ตัน ต่อ ตารางเมตร) สามารถรองรับน้ำหนัก การเดินเท้าบนหลังคาช่วงระหว่างการซ่อมบำรุงหลังคาได้เป็นอย่างดี และด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีของร็อควูลจึงส่งผลให้แผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคารุ่น HardRock 60 มีความแข็งแรงทางเชิงกล มีน้ำหนักเบา และคุณสมบัติในการป้องกันไฟ เมื่อนำมาทดสอบกับ EN 1606 (มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการในการทนต่อแรงบีบอัดสำหรับฉนวนในยุโรป) ฉนวนงานหลังคาแบบเรียบรุ่นพลัสสามารถทนต่อการรับน้ำหนักได้ถึง 3 กิโลปาสคาล (300 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร)

FlatRoof Pro (HardRock 80)

สุดยอดฉนวนกันความร้อนในระบบหลังคากันความร้อนแบบ รุ่นเรียบโปร (FlatRoof Pro) ให้ความแตกต่างจากระบบผหลังคาประเภทเดียวกัน ถือเป็นระบบหลังคาที่ผ่านการทดสอบเป็นอย่างดี และจากประวัติการใช้งานที่ยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่า ระบบหลังคาแบบเรียบ (FlatRoof Pro) สามารถป้องกันเสียงรบกวนได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม เนื่องจากคุณสมบัติของแผ่นฉนวนที่มีความหนาแน่นสูง และไม่ดูดซับน้ำ เมื่อนำมาทดสอบด้วยมาตรฐานยุโรป EN 1606 (การทดสอบความสามารถในการในการทนต่อแรงบีบอัดของฉนวน) ระบบงานหลังคาแบบเรียบรุ่น (FlatRoof Pro) สามารถทนต่อการรับน้ำหนักได้ถึง 4 กิโลปาสคาล (400 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร)

ฉนวนกันความร้อนสำหรับหลังคา สามารถป้องกันความร้อนจากไอแดดจากหลังคาจึงทำให้การใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศลดลง ส่งผลทำให้ประหยัดค่าไำฟฟ้ามากขึ้น และ ลดค่าไฟฟ้าลงในแต่ละเดือน ช่วยรักษาคุณภาพออกซิเจนบนโลก และ ลดคาบอนไดออกไซด์ลง นอกจากนี้ ROCKWOOL ยังมีคุณสมบัติป้องกันอัคคีภัย ความสามารถในการดูดซับเสียง เพื่อเพิ่มความอิ่มเอมใจในการใช้ชีวิต และ ยกระดับคุณภาพของชีวิตและอาคาร

roofrock_30.jpg
roofrock_60.jpg
flatroof_pro_hardrock_80.jpg

Rockwool Safe 'n' Silent Pro

ROCKWOOL Safe ‘n’ Silent Pro เหมาะสาหรับนาไปใช้ในงานระบบผนังเบาในโรงพยาบาล, โรงภาพยนตร์, โรงเรียน, อาคารสานักงาน, ที่พักอาศัย และอาคารในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้กับโครงผนังเหล็กเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นและรักษารูปทรงได้ยาวนานโดยไม่ร่วงหล่นหรือห้อยย้อยลงไปในโพรงผนัง

คุณสมบัติพิเศษ

  • ไม่ห้อยย้อย/ทรุด แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งานของอาคาร

  • ไม่ซึมซับน้า และไม่เก็บความชื้น

  • ไม่ติดไฟง่าย และไม่ถูกทำลายด้วยไฟ

  • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

  • มีความสามารถในการซึมซับเสียงสะท้อน และ ลดมลภาวะทางเสียง

  • ลดพลังงานที่ต้องใช้จ่ายในการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร

  • หากเกิดไฟไหม้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ หรือ ไฟไม่ลุกลาม

rockwool-sound-insulation
rockwool_safe_n_silence_pro.jpg
rockwool_safe_n_silence_pro_2.jpg

ฉนวน ROCKWOOL ผลิตจากหินบะซอลต์ หรือหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์ฉนวนสโตนวูล ROCKWOOL ไม่ติดไฟและมีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000°C และเป็นฉนวนที่เหมาะกับการใช้งาน เพื่อป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและกันเสียง ฉนวน ROCKWOOL มีคุณสมบัติเป็นสารอนินทรีย์ดังนั้นสารจุลินทรีย์จึงไม่สามารถทำลายเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้ฉนวนไม่เน่าเสีย และไม่เป็นเชื้อราปราศจากสาร CFCs, HFCs, HCFCs และไม่มีแร่ใยหินใดๆ ในกระบวนการ ผลิตฉนวนสโตนวูล ROCKWOOL

รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro ถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงานฉนวนกัน เสียง โดยมีประสิทธิภาพในการกันเสียงอย่างดีเยี่ยมในผนังทุกระบบ เหมาะสำหรับ งานกันเสียงใน โรงพยาบาล โรงหนัง โรงเรียน ออฟฟิศ ที่อยู่อาศัย หรืออาคาร อุตสาหกรรม Safe ‘n’ Silent Pro ช่วยทำให้ห้องที่ออกแบบผ่านมาตรฐานการวัดระดับเสียง NC (Noise Criteria) ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการออกแบบห้องแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ออกแบบ ง่ายสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ห้องที่สบาย และตอบโจทย์ต่อผู้อาศัย

Awards.png

ฉนวนดูดซับเสียง

ฉนวนกันความร้อนหลังคาและผนัง

Specifications

Spec.png

ความแตกต่างและจุดเด่น

ROCKWOOL Safe 'n' Silent solution สร้างขึ้นจากเฟรมโลหะ galvanized และยิปซั่ม ซีเมนต์หรือแคลเซียมซิลิเกตบอร์ดประกบทั้งสองด้านของเฟรม โดยมี Safe 'n' Silent Pro อยู่ด้านใน ทำให้สามารถดูดซับเสียงได้อย่างดีเยี่ยม ตัวฉนวนทำจากวัสดุธรรมชาติซึ่งประกอบไปด้วยหินภูเขาไฟ เป็นวัสดุที่มีการใช้งานคงทนยาวนานตลอดอายุการใช้งานอาคาร 

การป้องกันความร้อนและไ

มีฉนวนไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันความร้อนได้มากเท่าเรา ด้วยความสามารถที่ทนได้ถึง 1,000 องศาเซลเซียสโดยไม่ละลาย ได้มาตรฐาน DIN 4102-17 และ ASTM E794. นอกจากนี้ยังได้รับการันตีจากสถาบันที่ยุโรปด้วยคลาสสูงสุดอย่าง European fire classification, A 1 อีกด้วย เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันฉนวนกันความร้อนนี้สามารถป้องกันไฟและซื้อเวลาให้ผู้อพยพได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

Safe 'n' Silent Pro เป็นฉนวนกันความร้อนที่สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพียง 3 ขั้นตอน จึงสามารถลดระยะเวลาและความต้องการแรงงานลงได้อย่างมาก จึงทำให้งานก่อสร้างของคุณเสร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

บริษัทเรานำเข้าสินค้ากลุ่มวัสดุทนไฟ

บริษัทของเรานำเข้าสินค้ากลุ่มวัสดุทนไฟ และคร่ำหวอดอยู่ในวงการวัสดุทนไฟ ฉนวนความร้อน ฉนวนความเย็น และงานเกี่ยวกับการหลอมโลหะ มากว่า 16 ปี ค่ะ เรายังจำหน่ายสินค้ากลุ่มฉนวนกันความร้อนและฉนวนซับเสียง สำหรับใช้งานทั้งในโรงงาน, อาคาร, และ ครัวเรือน พร้อมจัดส่งด่วนทั่วไทยอีกหลายรายการค่ะ อย่างเช่น Rockwool ฉนวนใยหินแร่ภูเขาไฟที่ไม่ก่อมลภาวะ และ ช่วยปกป้องอาคารของท่าน

เราจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีบริการวิเคราะห์และติดตั้งฉนวนกันความร้อน

ฉนวน RockWool ได้รับความนิยมและไว้วางใจจากโรงงานอุตสหกรรม และ แม้กระทั่งบ้านเรือน หรือ อาคารที่ประกอบธุระกิจต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม เราพร้อมจัดจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้า ในเขตในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อยุธยา, สระบุรี, โคราช, ลพบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, เพชรบูรณ์ เราให้ความสำคัญในด้านการบริการ ให้เราช่วยออกไปดูงานสถานที่สำหรับติดตั้งได้ทันที หรือ หากพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็สามารถบริการให้ท่านได้เช่นกัน ความเร็วของการบริการขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนสินค้าที่กำหนด และเราพร้อมสินค้าทั่วประเทศ

Construction Worker
bottom of page