top of page

การใช้งานฉนวนกันความร้อนและความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม

ในบทความนี้บริษัท เซนโทรเทค (Centrotec Co.,Ltd) จะขอนำเสนอการใช้งานฉนวนกันความร้อนและความเย็นแบบถอดได้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นถูกเรียกด้วยหลายชื่อ เช่น Thermal Insulation Jacket หรือ Removable Insulation Jacket (RIJ) ซึ่งในภาษาไทยก็มีการเรียกหลายๆ ชื่อ เช่น เสื้อหุ้มวาล์ว เป็นต้น ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะใช้งานสำหรับหุ้มแหล่งกำเนิดพลังงานในด้านต่างๆ เช่น


  • ฉนวนหุ้ม Heater หม้อต้มสารเคมี

  • ฉนวนหุ้ม Turbine หรือเครื่องกำเนิดพลังงานความร้อน

  • ฉนวนหุ้มวาล์วควบคุมแรงดันไอน้ำหรือแก๊ส

  • ฉนวนหุ้มท่อส่งแก๊ส ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

  • ฉนวนหุ้มท่อหรือปล่องไอเสียเรือ, รถยนต์, และโรงกลั่นน้ำมัน

  • ฉนวนหุ้มเครื่องอบยางในโรงงานผลิตยางรถยนต์


โดยฉนวนกันความร้อนและความเย็นแบบถอดได้ของทางบริษัท เซนโทรเทค (Centrotec Co.,Ltd) จะทำการผลิตชิ้นงานโดยการตัดเย็บชิ้นงานโดยเลือกใช้ผ้าที่มีคุณสมบัติทนความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ตามการใช้งานของลูกค้า และอุณหภูมิของเครื่องจักร, วาล์ว หรือท่อที่ต้องการหุ้มฉนวนกันความร้อนหรือความเย็น ซึ่งจากประสบการณ์ของบริษัท เซนโทรเทค (Centrotec Co.,Ltd) ในการทำงานติดตั้งฉนวนกันความร้อนและความเย็นแบบถอดได้ Thermal Insulation Jacket (Removable Insulation Jacket) ให้แก่ลูกค้าในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้สามารถสรุปประโยชน์สำหรับการใช้งานฉนวนแบบถอดได้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน เช่น


ติดตั้งได้รวดเร็ว – เนื่องจากฉนวนกันความร้อนและความเย็นแบบถอดได้จะทำการวัดขนาดและตัดเย็บขึ้นรูปชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยนำไปทำการติดตั้งในพื้นที่ของโรงงาน ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว


ช่วยต้นทุนโดยรวมของการ maintenance – เนื่องจากสามารถถอด Jacket และติดตั้งกลับไปใหม่หลังจากที่ซ่อมบำรุงเสร็จแล้ว โดยที่ชิ้นงาน Jacket ไม่เสียหายเหมือนกับการใช้หุ้มฉนวนแบบแคลดดิ้ง (Cladding) ซื่งเมื่อต้องทำการแกะฉนวนออกมาแล้ว จะติดตั้งกลับเองได้ค่อนข้างยาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องจ้างบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาทำการหุ้มแคลดดิ้งใหม่อีกครั้งหลังจากซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อย เพราะวาล์วหรือเครื่องจักรในบางจุดอาจจะต้องมีการซ่อมบำรุงมากกว่า 1-2 ครั้งในแต่ละปี


อนุรักษ์พลังงาน – ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจาก Removable Insulation Jacket จะช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือท่อที่หุ้ม ทำให้การลดการสูญเสียความร้อนหรือความเย็นในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องฉีดชิ้นงานพลาสติก เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก และเตาอบในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


งาน Safety – ผิวสัมผัสของ Removable Insulation Jacket (RIJ) จะเป็นผ้าเคลือบซิลิโคนซึ่งพนักงานสามารถสัมผัสได้โดยไม่เป็นอันตราย ซึ่งจะแตกต่างจากการหุ้มฉนวนแบบแคลดดิ้ง (Cladding) ซึ่งจะหุ้มภายนอกที่เป็นผิวสัมผัสด้วยอลูมิเนียม ทำให้มีความร้อนที่ผิวสูงกว่าผ้าเคลือบซิลิโคนค่อนข้างมาก เนื่องจากอลูมิเนียมจะมีการนำความร้อนได้สูงกว่าผ้าเคลือบซิลิโคน จึงทำให้พนักงานอาจเกิดอันตรายจากการสัมผัสได้มากกว่าการฉนวนความแบบบถอดได้


สภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานดีขึ้น – เนื่องจากการหุ้มฉนวนความร้อนและความเย็นแบบถอดได้ Removable Insulation Jacket จะทำให้เครื่องจักรหรือท่อที่หุ้มมีอุณหภูมิลดลง ซึ่งจะทำให้พื้นที่การทำงานมีอุณหภูมิลดลงกว่าเดิมทำให้สภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานดีขึ้น พนักงานก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย


สะดวกต่อการบำรุงรักษา – พนักงานจะสามารถถอดฉนวนกันร้อนหรือความเย็นที่ถูกหุ้มเครื่องจักรหรือวาล์วเพื่อทำความสะอาดหรือตรวจได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการถอดชิ้นงานฉนวนกันความร้อน เนื่องจากหุ้มฉนวนความร้อนและความเย็นแบบถอดได้ Removable Insulation Jacket นั้นจะใช้เทปแบบหนามเตย


ตัดเย็บตามแบบ – ทำให้สามารถห่อหุ้มชิ้นส่วนที่ก่อให้เกิดความร้อนได้สนิท ช่วยลดความร้อนที่แผ่ออกมาจากเครื่องจักรหรือท่อที่หุ้ม Insulation Jacket


ดังนั้นการเลือกใช้การหุ้มฉนวนความร้อนหรือความเย็นแบบถอดได้ Thermal Insulation Jacket (Removable Jacket) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานหุ้มฉนวนความร้อนและความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

コメント


bottom of page