top of page

Robotics แบรนด์ UR หมายถึง Universal Robots ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานในงานอุตสาหกรรมและการผลิต หุ่นยนต์ที่ผลิตโดย UR มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์แขนกลที่เป็น collaborative robot (cobots) ซึ่งหมายความว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน


จุดเด่นของ Robotics แบรนด์ UR ได้แก่:

  1. การออกแบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนโปรแกรมในหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดาย

  2. ความปลอดภัยสูงเนื่องจากหุ่นยนต์ UR มีระบบควบคุมการทำงานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถตรวจจับและหยุดทำงานทันทีเมื่อมีการสัมผัสกับมนุษย์หรือวัตถุอื่น

  3. ประสิทธิภาพที่สูง โดย UR ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่น การใช้เซนเซอร์และสมองปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

  4. การใช้งานที่ง่าย เนื่องจาก UR ได้ออกแบบหุ่นยนต์ของตนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดย UR มีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่าย และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

  5. ระบบการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ UR ทำให้การเขียนโปรแกรมและการใช้งานหุ่นยนต์เป็นเรื่องง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถสอนหุ่นยนต์ด้วยการเล่นหรือเคลื่อนไหวตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้

  6. ระบบออกแบบที่เน้นความคุ้มค่าและความพอเพียง โดย UR ได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้อย่างสะดวกและมีความคุ้มค่า

  7. ความสามารถในการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย หุ่นยนต์ UR สามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ เช่น ทำงานในห้องปลอดฝุ่นหรือสถานที่ที่มีอุปสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ

  8. ความเร็วในการทำงานที่สูง โดยหุ่นยนต์ UR สามารถทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มผลผลิตและลดเวลาในการผลิตได้

  9. ความทนทานและความเสถียรที่สูง หุ่นยนต์ UR มีออกแบบที่ทนทานและเสถียร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิต

UR20e นี่คือโคบอทโฉมใหม่

ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แขนกล collaborative robot (cobot) ขนาดใหญ่ ที่มีรัศมีการทำงาน 1,750 มม. มีน้ำหนักเพียง 33.5 กิโลกรัมและสามารถยกสูงสิ่งของได้สูงสุดถึง 20 กิโลกรัม


Robotics แบรนด์ UR
UR20e

UR Robotics

การใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนโปรแกรมในหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ UR20e ยังมีการควบคุมแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำและทันสมัย เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Comments


bottom of page